Kontakty

Fakturačné údaje

Profibond Slovakia s. r. o.
Mlynská 2
091 01 Stropkov

DODACIA ADRESA - VÝROBAProfibond Slovakia s. r. o.
Pri rybníku 9
091 01 Stropkov

IČO: 50 242 903
DIČ: 2120265730 
IČ DPH: SK2120265730

Bankové spojenie: SLSP, a.s.
IBAN: SK55 0900 0000 0051 0978 0824

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov,
oddiel Sro, 13.04.2016 reg.č. 32742/p

 

Orgán dozoru:
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1
Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

Kontaktný formulár
* * * *
Vľavo
Vpravo