Contacts

Fakturačné údaje

Profibond Slovakia s. r. o.
Mlynská 2
091 01 Stropkov

IČO: 50 242 903
DIČ: 2120265730 
IČ DPH: SK2120265730

Bankové spojenie: SLSP, a.s.
IBAN: SK55 0900 0000 0051 0978 0824

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov,
oddiel Sro, 13.04.2016 reg.č. 32742/p

 

Orgán dozoru:
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1
Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

Contact form
* * * *

This website uses cookies to improve the user experience. By using our website, you consent to the use of all cookies in accordance with our cookie policy. Read more

Cookies are small text files placed on your computer by websites you visit. Websites use cookies to facilitate efficient navigation and the performance of certain functions by users. Cookies that are necessary for the website to function properly can be set without your consent. All other cookies must be approved in the browser before being set. You can change your consent to the use of cookies at any time on this page.Accept the inevitable